Εργαζόμενοι / Συνδικαλιστικοί φορείς

Εργαζόμενοι / Συνδικαλιστικοί φορείς

Εργαζόμενοι / Συνδικαλιστικοί φορείς
Τρόπος επικοινωνίας Βασικά ζητήματα που προέκυψαν Πως ανταποκρίθηκε ο ΟΤΕ
- Ενδοδίκτυο (U-Link)
- «Κυκλοφορία» σε όλες τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των σημαντικών αποφάσεων της Εταιρίας
- Συναντήσεις με τους εργαζομένους (όποτε αυτό είναι απαραίτητο)
- Διαπραγματεύσεις με συνδικαλιστικούς φορείς
- Ερωτηματολόγια για θέματα Ε.Υ.
- Εσωτερική Επικοινωνία μέσω e mail από τον Πρόεδρο και τους Γ.Δ/ντές
- Καθορισμός πλαισίου ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων
- Μεγαλύτερη παροχή πληροφοριών, επί εργασιακών θεμάτων(μισθοί, συντάξεις, αποζημιώσεις)
- Σχεδιασμός και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων
- Πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας
- Συστάθηκαν μικτές Επιτροπές για μελέτη και εξέταση διαφόρων εργασιακών θεμάτων
- Συνεχίστηκαν οι συζητήσεις για τον καθορισμό πλαισίου ενημέρωσης και διαβούλευσης σύμφωνα με το Π.Δ. 240/2006
- Ολοκληρώθηκε η πιλοτικής εφαρμογής της Υπηρεσίας HR Helpdesk για τη γρήγορη επίλυση θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού
- Πραγματοποιήθηκαν 135.368 ώρες εκπαίδευσης των εργαζομένων για διάφορα θέματα διοίκησης, εξυπηρέτησης πελατών, τεχνολογίας, κλπ