Επικοινωνία

Επικοινωνία

Για τις απόψεις και τα σχόλιά σας σχετικά με τον «Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας», μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ,

Tel.: +302106118681, +302106118178, +302106115754,

Fax: +302106115873,

E-mail: CorporateResponsibility@ote.gr