Εναλλακτική διαχείριση ελαστικών

Εναλλακτική διαχείριση ελαστικών

Το 2010 τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων του ΟΤΕ. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος διακινήθηκαν, μέσω της Εταιρίας «ECOELASTICA Α.Ε.», 885 τεμάχια.