Έκθεση Ανεξάρτητης Διασφάλισης

Έκθεση Ανεξάρτητης Διασφάλισης

Έκθεση ανεξάρτητης διασφάλισης
Έκθεση ανεξάρτητης διασφάλισης από την Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. (‘Deloitte’) προς τη διοίκηση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (‘OTE’)
επί του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010 (‘ΕΥ’) για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010.

Περιορισμοί επισκόπησης

 • Η παρούσα έκθεση ανεξάρτητης διασφάλισης αφορά την πλήρη ηλεκτρονική έκδοση του Απολογισμού ΕΥ του ΟΤΕ, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.ote.gr/cr2010/cr2010_el/.
 • Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας στη μετάφραση μεταξύ της Αγγλικής και Ελληνικής έκδοσης του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΥ), θα υπερισχύει η Αγγλική έκδοση όσον αφορά τα συμπεράσματά μας.
 • Το εύρος του έργου μας περιορίστηκε στις δραστηριότητες του ΟΤΕ στην Ελλάδα.

Τα συμπεράσματά μας
Στο πλαίσιο του έργου μας και με βάση τις διαδικασίες διασφάλισης που ακολουθήσαμε συμπεραίνουμε ότι:

 • O ΟΤΕ εφάρμοσε τις διαδικασίες, όπως αυτές περιγράφονται στη σελίδα 26 του έντυπου Απολογισμού ΕΥ, οι οποίες συνάδουν με τις αρχές της συμμετοχικότητας, ουσιαστικότητας και ανταπόκρισης όπως αυτές προδιαγράφονται στο ΑΑ1000 Πρότυπο Αρχών AccountAbility 2008 (‘AA1000APS’) και
 • Βάσει του έργου διασφάλισης που διενεργήσαμε, δεν περιήλθε στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες επίδοσης ΕΥ, όπως αυτοί ορίζονται παρακάτω, καθώς και η αυτοαξιολόγηση του ΟΤΕ στο επίπεδο Β+ όπως αναφέρεται στη σελίδα 2, αναφορικά με την εφαρμογή των οδηγιών GRI για τη σύνταξη του Απολογισμού, είναι ουσιωδώς ανακριβείς.

Οι παρατηρήσεις και οι εισηγήσεις μας
Ο ΟΤΕ προχώρησε στις ακόλουθες σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση και παρουσίαση της επίδοσής του στον τομέα της ΕΥ κατά τη διάρκεια του 2010:

 • Διεύρινε περαιτέρω την ομάδα ΕΥ, εντάσσοντας σε αυτή στελέχη από διάφορες Υπηρεσιακές Λειτουργίες, τα οποία ανέλαβαν τη συλλογή και υποβολή κυρίως περιβαλλοντικών δεδομένων ΕΥ.
 • Βελτίωσε περαιτέρω τη διαδικασία αναφοράς δεδομένων ΕΥ, με τη διενέργεια έρευνας για το διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία απευθυνόταν στα διευθυντικά στελέχη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση σημαντικών θεμάτων ΕΥ.

Προκειμένου ο ΟΤΕ να βελτιώσει στο μέλλον τη διαχείριση και τον απολογισμό για θέματα ΕΥ σύμφωνα με το πρότυπο AA1000APS προτείνουμε τα ακόλουθα:

Συμμετοχικότητα:

 • Η Διοίκηση του ΟΤΕ έχει καθιερώσει διαδικασία διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Περαιτέρω συστηματοποίηση των πολιτικών και των διαδικασιών που ακολουθούνται στον εν λόγω διάλογο, θα οδηγούσε σε μια πιο δομημένη και ομοιογενή προσέγγιση της δέσμευσης του Οργανισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε σχέση με όλες τις δραστηριότητές του.

Ουσιαστικότητα:

 • Εκτενέστερη αναφορά στον τρόπο που ο ΟΤΕ διαχειρίζεται και περιορίζει τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους που σχετίζονται με τον τομέα των προμηθειών,
  θα βοηθούσε τα ενδιαφερόμενα μέρη στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου διαχείρισης του συγκεκριμένου ουσιαστικού θέματος.
 • Στα πλαίσια των συνεντεύξεών μας με διευθυντικά στελέχη αρμόδια για τη διαχείριση ουσιαστικών θεμάτων ΕΥ, διαπιστώσαμε την ύπαρξη καθιερωμένης επικοινωνίας των εν λόγω στελεχών με την ομάδα ΕΥ. Προτείνουμε η επικοινωνία αυτή να γίνεται σε περισσότερο θεσμική και τακτική βάση προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων ΕΥ.

Ανταπόκριση:

 • Ο Απολογισμός ΕΥ περιέχει μια σειρά απο στόχους για περαιτέρω ενίσχυση της ανταπόκρισης σε ουσιαστικά θέματα ΕΥ. Προτείνουμε η Διοίκηση του ΟΤΕ να θέσει περισσότερους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους οι οποίοι να ενσωματώνουν σχετικούς ποσοτικούς δείκτες επίδοσης.

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις και εισηγήσεις μας έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση των συμπερασμάτων μας επί του Απολογισμού ΕΥ, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα έκθεση.

Εύρος εργασίας και τα πρότυπα διασφάλισης που χρησιμοποιήσαμε
Η ομάδα ΕΥ του OTE μας ανέθεσε την:

1. Παροχή περιορισμένης διασφάλισης Τύπου 1, σύμφωνα με το AA1000 Πρότυπο Διασφάλισης 2008 (‘AA1000AS’):

 • Συμμετοχικότητα - πως αναγνώρισαν και επικοινώνησαν με τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να κατανοήσουν τα θέματα ΕΥ,
 • Ουσιαστικότητα - πως αξιολόγησαν τη σημαντικότητα κάθε θέματος ΕΥ,
 • Ανταπόκριση - πως ανταποκρίθηκαν στα θέματα των ενδιαφερομένων μερών και πως αυτό αντικατοπτρίζεται στον Απολογισμό ΕΥ.

2. Παροχή περιορισμένης διασφάλισης στους παρακάτω επιλεγμένους δείκτες επίδοσης:

Οι παραπάνω επιλεγμένοι δείκτες επίδοσης εμπεριέχονται στην πλήρη ηλεκτρονική έκδοση του Απολογισμού ΕΥ του ΟΤΕ, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.ote.gr/cr2010/cr2010_el/

3. Παροχή διασφάλισης για την αυτοαξιολόγηση στο GRI Διασφάλιση ότι η αυτοαξιολόγηση του ΟΤΕ στο επίπεδο Β+ όπως αναφέρεται στη σελίδα 2 αναφορικά με την εφαρμογή των οδηγιών του GRI για τη σύνταξη του απολογισμού, δεν είναι ουσιωδώς ανακριβής.

Παρείχαμε περιορισμένη (δηλ. μέτρια) διασφάλιση Τύπου 1 σύμφωνα με το AA1000AS. Ένα έργο Τύπου 1 απαιτεί να αναφέρουμε στην έκθεσή μας τον τρόπο και το βαθμό της τήρησης του AA1000APS. Προκειμένου να επιτύχουμε διασφάλιση μέτριου επιπέδου, χρησιμοποιήσαμε τα κριτήρια στο AA1000AS για να αξιολογήσουμε την τήρηση του AA1000AΡS σε συνδυασμό με τη βασισμένη σε αποδεικτικά στοιχεία και ελεγχόμενη ποιοτικώς προσέγγιση που τηρείται στην επαγγελματική και ανεξάρτητη διασφάλιση.

Παρείχαμε περιορισμένη διασφάλιση σε επιλεγμένους σημαντικούς δείκτες επίδοσης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 (ISAE 3000). Η εξασφάλιση της περιορισμένης διασφάλισης, το ISAE 3000 προϋποθέτει την επισκόπηση των διαδικασιών, των συστημάτων και των δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των περιοχών για τις οποίες παρέχουμε περιορισμένη διασφάλιση. Η προσέγγιση αυτή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να δίνει παρομοίου επιπέδου διασφάλιση με αυτή που δίδεται στις επισκοπήσεις των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Δεν περιλαμβάνει λεπτομερή έλεγχο των στοιχείων ή της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και των δικλείδων ασφαλείας.

 

Οι κυριότερες διαδικασίες διασφάλισης
Προκειμένου να καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας, ακολουθήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες:

 • Αναλύσαμε κι ελέγξαμε δειγματοληπτικά τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αναγνώριση και επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης δείγματος των συναντήσεων και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από αυτές .
 • Επισκοπήσαμε τις διαδικασίες που ακολούθησε ο OTE για να εντοπίσει και να καθορίσει σημαντικά θέματα προκειμένου
  να συμπεριληφθούν στον Απολογισμό ΕΥ. Η επισκόπησή μας περιελάμβανε και τα θέματα που κάλυψαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε σχέση με τον ΟΤΕ αλλά και Απολογισμούς ΕΥ άλλων εταιρειών τηλεπικοινωνιών για το έτος 2010, προκειμένου να επαληθεύσουμε τα ουσιώδη θέματα που εντοπίστηκαν από τον ΟΤΕ.
 • Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με επιλεγμένα στελέχη του ΟΤΕ που έχουν τη λειτουργική ευθύνη για θέματα ΕΥ, συμπεριλαμβανομένης και της ομάδας ΕΥ του ΟΤΕ, ώστε να κατανοήσουμε τις διοικητικές δομές διαχείρισης θεμάτων ΕΥ, την εμπλοκή με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα ΕΥ, καθώς και την υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών και των δράσεων ΕΥ, κατά την διάρκεια του έτους 2010.
 • Αναλύσαμε κι επισκοπήσαμε δειγματοληπτικά τις βασικές δομές, συστήματα, διαδικασίες και ελέγχους που σχετίζονται με τη συλλογή των στοιχείων, τη συγκέντρωση, επαλήθευση και παρουσίαση των επιλεγμένων δεικτών επίδοσης ΕΥ.
 • Επισκοπήσαμε τις πληροφορίες και επεξηγήσεις που υποστηρίζουν τις ουσιώδεις δηλώσεις και ισχυρισμούς του ΟΤΕ που περιέχονται στον Απολογισμό σχετικά με τις επιδόσεις στην ΕΥ το 2010.
 • Επισκοπήσαμε την προσέγγιση του ΟΤΕ για τη διασφάλιση της εφαρμογής των οδηγιών του GRI και εξετάσαμε το κατά πόσον ο πίνακας συμμόρφωσης του GRI που παρουσιάζεται στις σελίδες 127-140 περιλαμβάνει τους σχετικούς δείκτες, και
 • Επισκοπήσαμε το περιεχόμενο του Απολογισμού ΕΥ σε σχέση με τα ευρήματα από τις προαναφερθείσες διαδικασίες και εισηγηθήκαμε βελτιώσεις / προσθήκες στον Απολογισμό, όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Η ανεξαρτησία και οι δεξιότητές μας στην παροχή διασφάλισης στον ΟΤΕ

 • Τηρήσαμε τους κανόνες και τις πολιτικές ανεξαρτησίας της Deloitte που συνάδουν και σε μερικές περιπτώσεις υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του Κώδικα Ηθικής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants Code of Ethics for Professional Accountants) στον ρόλο τους ως ανεξάρτητοι ελεγκτές. Ειδικότερα, οι κανόνες αυτοί δεν επιτρέπουν την ανάληψη οικονομικών, εμπορικών θέσεων ή θέσεων εταιρικής διακυβέρνησης και ιδιοκτησίας οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία μας, ενώ αποτρέπουν και την εμπλοκή μας στην προετοιμασία του Απολογισμού. Επιβεβαιώσαμε στον ΟΤΕ ότι έχουμε διατηρήσει την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά μας κατά την διάρκεια του 2010 και, ειδικότερα, ότι δεν υπήρξαν γεγονότα και δεν παρασχέθηκαν «ελεγχόμενες» υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά μας.
 • Η ομάδα μας αποτελείτο από ένα συνδυασμό εγκεκριμένων Λογιστών με επαγγελματικούς τίτλους παροχής υπηρεσιών ελέγχων και διασφάλισης καθώς και από επαγγελματίες με εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικά, εταιρικής υπευθυνότητας και επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με πολυετή εμπειρία σε υπηρεσίες διασφάλισης απολογισμών εταιρικής υπευθυνότητας.

Ρόλοι και αρμοδιότητες
Η ομάδα ΕΥ του ΟΤΕ συνέταξε τον Απολογισμό ΕΥ που απευθύνεται στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο κεφάλαιο «Εταιρική Υπευθυνότητα και Επιχειρηματική Στρατηγική» στη σελίδα 22. Η ομάδα, η οποία συλλέγει και οργανώνει τα δεδομένα του Απολογισμού ΕΥ από τα μέλη της Ενδοεταιρικής ομάδας ΕΥ, είναι επίσης υπεύθυνη για την κατάρτιση του Απολογισμού ΕΥ καθώς και για τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιέχονται σε αυτόν. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι οι αρμόδιοι για την έγκριση των στοιχείων του Απολογισμού, για τον καθορισμό των στόχων ΕΥ και για τη δημιουργία και διατήρηση του κατάλληλου συστήματος διαχείρισης επιδόσεων καθώς και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, από τα οποία προέρχονται τα δεδομένα του Απολογισμού.

Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε ανεξάρτητα συμπεράσματα σχετικά με τα σημαντικά θέματα, όπως ορίζεται παραπάνω στο εύρος εργασίας για τον ΟΤΕ και σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση έργου. Το έργο μας διενεργήθηκε έτσι ώστε να μπορούμε να εκθέσουμε στον ΟΤΕ εκείνα τα θέματα που απαιτούνται να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση και για κανένα άλλο σκοπό. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη προς οποιονδήποτε άλλο μέρος εκτός του ΟΤΕ αναφορικά με τη συγκεκριμένη εργασία μας, την παρούσα έκθεση, ή τα συμπεράσματά μας.

 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2011
Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Πάρις Ευθυμιάδης
Εταίρος