Εξυπηρέτηση πελατών

Εξυπηρέτηση πελατών

Οι συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες του ΟΤΕ για την ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών, συμβάλλουν καθοριστικά στην εδραίωση της ηγετικής παρουσίας της Εταιρίας, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Εκτός από τα καταστήματα του Ομίλου ΟΤΕ και το online κατάστημα www.oteshop.gr, που εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες πελάτες, ο ΟΤΕ έχει δημιουργήσει μία σειρά εξειδικευμένων κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call centers), για την κάλυψη των αναγκών των πελατών του. Τα call centers του ΟΤΕ είναι πιστοποιημένα με ISO 9001:2000, διαθέτουν άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Επιπλέον, το προσωπικό εξυπηρέτησης (Customer Care) του ΟΤΕ υποστηρίζεται από σύγχρονες εφαρμογές CRM (Customer Relationship Management).

Το 2010, συνεχίστηκε η λειτουργία της ομάδας των 30 Τηλεπικοινωνιακών Συμβούλων για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων, αυξάνοντας το επίπεδο της ετοιμότητας σε ό,τι αφορά ζητήματα τεχνικής υποστήριξης για εταιρικούς και επιχειρησιακούς πελάτες.

Τo 2010, 47.500 πελάτες επέστρεψαν στον ΟΤΕ από άλλους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους.