Εξοικονόμηση ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η ορθολογική χρήση και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν βασικές επιλογές του ΟΤΕ για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες επεμβάσεων που εφαρμόζονται:

Συνολικά για το 2010 παρατηρήθηκε μία καθυστέρηση στην υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.