Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΟΤΕ στοχεύουν στην αναβάθμιση και προώθηση της νέας φιλοσοφίας στην εκπαίδευση, που αφορά πολλαπλές δεξιότητες και απαιτούμενες τεχνικές για την καλή επικοινωνία και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών καθώς και για την αποτελεσματικότερη προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την όσο το δυνατόν καλύτερη κατάρτιση αλλά και εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού με τους τομείς της εξειδικευμένης  γνώσης, που συνεπάγεται και την καλύτερη προσαρμογή του στους αναπτυξιακούς στόχους της Εταιρίας, έχει διαμορφωθεί ένας συστηματικός κύκλος κατάρτισης, ο οποίος αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

  • Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών
  • Προγραμματισμό-σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης
  • Αξιολόγηση των δράσεων της εκπαίδευσης
Σύνολο ωρών εκπαίδευσης
Εκπαίδευση 2009 2010
Σύνολο ωρών εκπαίδευσης 158.430 135.368
Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος, ανά εκπαιδευόμενο 24 23
Σύνολο εκπαιδευομένων 6.853 5.895

Ο Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης, το 2010,  ανά φύλλο ήταν:
- Άνδρες:    28,82
-Γυναίκες: 111,50

Ειδικότερα, για το 2010, τα προγράμματα εκπαίδευσης κάλυψαν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Αριθμός συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά προγράμματα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 438
Ανάπτυξη Πωλήσεων 1.037
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 736
Εργαλεία Πληροφορικής 340
Ξένες Γλώσσες 70
Πληροφοριακά Συστήματα 178
Τεχνικά και Εμπορικά Θέματα ΟΤΕ 2.651
Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών 51
Υγεία και Ασφάλεια 125
Χρηματοοικονομικά 59
Συνέδρια- Πιστοποιήσεις 210

Επίσης, το 2010, σε συνεργασία με την ΟΤΕAcademy, πραγματοποιήθηκε, υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους, εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning courses) σε θέματα ασφάλειας “Security Awareness”, με στόχο την εμπεριστατωμένη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων στον ΟΤΕ σε θέματα ασφαλείας (7.672 συμμετέχοντες), ενώ η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΟΤΕ εξυπηρέτησε περισσότερους από 570 εργαζόμενους του Ομίλου και φοιτητές/σπουδαστές, που την επισκέφτηκαν, παράλληλα με τη διαδικτυακή πύλη, www.otelibrary.gr, η οποία λειτουργεί με μεγάλη επισκεψιμότητα.

Ο αριθμός των εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (εκπαίδευση κατά της διαφθοράς) ήταν 477 από τους  586  εργαζόμενους που επρόκειτο να εκπαιδευτούν (ποσοστό συμμετοχής 81,40%).

Το τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Ασφαλείας σε συνεργασία με την OTEAcademy διοργάνωσε  εκπαίδευση  για το Προσωπικό Ασφαλείας (94 μονάδες) από 20/4/2010  έως 13/5/2010 με θέμα «Βασικές Αρχές Ασφάλειας Εγκαταστάσεων». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε ενότητες με θέματα όπως :

  • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων και Φυσικών προσώπων.
  • Έκτακτα περιστατικά , πρώτες βοήθειες ,  πυρασφάλεια.
  • Κινητοποίηση  προσωπικού και μέριμνα για συστηματική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού ώστε να  αντιμετωπισθεί   η σπατάλη από περιττά αναμμένα φώτα και  από βρύσες -  καζανάκια  που τρέχουν στα κτίρια του ΟΤΕ.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό για Σεμινάρια Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO 14001, σχεδιάστηκε αναπτύχθηκε, εγκρίθηκε και ενσωματώθηκε στο  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄ Περιόδου 2011 της OTEAcademy.

Σχεδιάστηκαν σεμινάρια Διαχείρισης Ποιότητας στην Αθήνα & Θεσσαλονίκη, τα οποία θα υλοποιηθούν εντός του 1ου εξαμήνου του 2011.