Δαπάνες χορηγιών και δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΤΕ

Δαπάνες χορηγιών και δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΤΕ

Το 2010, το σύνολο των δαπανών για χορηγίες, δωρεές και άλλες τηλεπικοινωνιακές παροχές ανήλθε στο ποσό των 1.202.705,00 €, εκ των οποίων οι 944.655,00 € δόθηκαν για δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, δηλαδή ποσοστό 78,5% του συνολικού ποσού.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες ΟΤΕ για δραστηριότητες Εταιρικής Υπευθυνότητας και χορηγίες είναι:

Δαπάνες ΟΤΕ για δραστηριότητες Εταιρικής Υπευθυνότητας και Χορηγίες

 

  2009 2010
Χορηγίες-Δωρεές 887.000,00 € 744.655,00 €
Χριστουγεννιάτικη προσφορά 250.000,00 € 200.000,00 €
Λοιπές Χορηγίες 312.800,00 € 258,050,00 €
Τηλεμαραθώνιοι 206.250,00 € 76.510,00 €
Πολιτιστικά Κέντρα Εργαζομένων ΟΤΕ 200.000,00 € 200.000,00 €
Παραθεριστικά Κέντρα Εργαζομένων ΟΤΕ 1.600.000,00 € 1.730.000,00 €¹
ΧΟΡΩΔΙΕΣ (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) 250.000,00 € 167.049,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 3.706.050,00 € 3.376.264,00 €

1Από το ποσό των 1.730.000,00 €, το ποσό των 930.000 € είναι υπόλοιπο του 2009.