Cosmote

Cosmote

Η σταθερά ανοδική πορεία του Ομίλου COSMOTE στη ΝΑ Ευρώπη, συνοδεύεται από μία ισχυρή παρουσία, ως υπεύθυνου κοινωνικού εταίρου. Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί θεμελιώδη εταιρική αρχή που αγκαλιάζει το σύνολο της επιχειρηματικής λειτουργίας της Εταιρίας.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της COSMOTE είναι:

 • Στρατηγική & Διοίκηση
 • Περιβάλλον
 • Κοινωνία
 • Αγορά
 • Εργαζόμενοι

Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα, που περιγράφεται λεπτομερειακά στους Ετήσιους Απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητα της εταιρίας.

Στρατηγική & Διοίκηση

Το 2010, η Εταιρία πέτυχε συνοπτικά τα παρακάτω:
 • Ανανέωση των πιστοποιήσεων  κατά ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 της COSMOTE Ελλάδας.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι ακολουθούν το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου COSMOTE.
 • Υλοποιήθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας στο 84% των Ανώτατων, Ανώτερων και Μεσαίων Στελεχών του Ομίλου COSMOTE Ελλάδας.
 • Στο πλαίσιο των «Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ», η COSMOTE απέσπασε το «Πρώτο Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – 2010», βάση ψηφοφορίας, στην οποία συμμετείχε το ευρύ επιχειρηματικό κοινό.
 • Στο πλαίσιο των βραβείων “BRAVO, Βραβεία Βιώσιμης Ανάπτυξης», ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009, βραβεύτηκε ως ο Καλύτερος Απολογισμός συνολικά.
 • Στο πλαίσιο της 5ης Διοργάνωσης των Αριστείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας, η Εταιρία απέσπασε Βραβείο για την Ασφαλή Χρήση Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας, στην κατηγορία Επιχειρηματικό Περιβάλλον / Αγορά.

H COSMOTE είναι μέλος Διεθνών & Εθνικών Οργανισμών, μέσω των οποίων προσπαθεί να προωθήσει θέματα του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας αλλά και της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ενδεικτικά, η Εταιρία είναι μέλος των εξής φορέων:

Στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών:

GSM Association (GSM-A)
Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ)
European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
Σ.Ε.Π.Ε. (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος).
Σ.Ε.Β. ( Ε.Α.Τ.- Σ.Ε.Β. Επιτροπή Ασύρματων Επικοινωνιών και Ε.Κ.Τ.-Σ.Ε.Β. Επιτροπή Κινητών Επικοινωνιών).
Στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας:
GeSI (Global e-Sustainability Initiative)
Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Ελληνικό παράρτημα του Διεθνούς Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (Global Compact).
Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης «saferinternet.gr»
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».

Περιβάλλον

Το 2010, η Εταιρία πέτυχε συνοπτικά τα παρακάτω:

 • Ανακυκλώθηκαν 12,02 tn κινητών-αξεσουάρ.
 • Συνεχίστηκε η εφαρμογή συστήματος ανακύκλωσης κινητών στο 100% των καταστημάτων της εταιρίας.
 • Προωθήθηκαν προς ανακύκλωση 24,02 tn ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δηλαδή το 100% της ποσότητας που αποσύρεται.
 • Προωθήθηκαν προς ανακύκλωση 557,6 tn συσσωρευτών, δηλαδή το 100% της ποσότητας που αποσύρεται.
 • Προωθήθηκαν προς ανακύκλωση 17.266 lt λιπαντικών, δηλαδή το 100% της ποσότητας που αποσύρεται.
 • Συνεχίστηκε τη λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 37 Σταθμούς Βάσης (τα τελευταία χρόνια), για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.
 • Περιορίστηκε η κατανάλωση ενέργειας ανά Σταθμό Βάσης κατά 1,4 ΜWh και απετράπει η εκπομπή 3.500 tn διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων προγραμμάτων
 • Μειώθηκε: η κατανάλωση ενέργειας στα καταστήματα κατά 14,4%, η συνολική κατανάλωση πετρελαίου κατά 15 %, η κατανάλωση νερού ανά εργαζόμενο  κατά 5%, κατανάλωση καυσίμου ανά διανυθέν χιλιόμετρο κατά 19,6%
 • Συνεχίστηκε η χρήση σακουλών που είναι βιο-διασπώμενες στο 100% των καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
 • Ανακυκλώθηκε το 77,9% των στερεών αποβλήτων από τις αποθήκες και προωθήθηκαν  προς ανακύκλωση 42,3 tn χαρτιού
 • Αυξήσαμε κατά 6,5% τον αριθμό των σταθμών μέτρησης Η/Μ ακτινοβολίας σε όλη την Ελλάδα, μέσω του προγράμματος «Πεδίον 24».

Ειδικότερα, για τη διαμόρφωση στρατηγικής ενεργειακής διαχείρισης η COSMOTE έχει αναπτύξει Μοντέλο Ενεργειακής Διαχείρισης, σκοπός του οποίου είναι:

 • Η παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης της Εταιρίας.
 • Η πρόβλεψη μελλοντικών καταναλώσεων ενέργειας.
 • Η καταγραφή της εξοικονόμησης ενέργειας, λόγω εφαρμογής σχετικών προγραμμάτων.
 • Ο καθορισμός μελλοντικών στόχων κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών CO2

Κοινωνία

Το 2010 η Εταιρία πέτυχε συνοπτικά τα παρακάτω:
 • Προσέφερε 10 Υποτροφίες και απένειμε 26 Τιμητικές διακρίσεις σε πρωτοετείς φοιτητές.
 • Διέθεσε 325,000 ευρώ μέσω του Θεσμού Αγάπης – SMS Πρωτοχρονιάς και 263.226€ μέσω της υπηρεσίας «Προσφέρω».
 • Συγκέντρωσε 120 κιβώτια με παιχνίδια, σχολικά είδη και είδη ρουχισμού προς διάθεση σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
 • Ενημέρωσε 807 μαθητές, αναφορικά με τις αρχές λειτουργίας της κινητής τηλεφωνίας και διέθεσε στην αγορά 4.850 κινητά τηλέφωνα, ειδικά σχεδιασμένα για άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με προβλήματα όρασης.

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος «Πλοήγηση στον Κόσμο», το οποίο ξεκίνησε από την ακριτική Ηρακλειά και εφαρμόστηκε, μέχρι το τέλος του 2010, σε 13 σχολεία της Λέσβου, καθώς και στα νησιά Ανάφη και Κύθνο, η COSMOTE στοχεύει στον περιορισμό των ανισοτήτων που σήμερα επικρατούν μεταξύ των αστικών κέντρων και της ελληνικής ακριτικής περιφέρειας.

Παράλληλα, η Εταιρία αναβαθμίζει το τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο στις συγκεκριμένες περιοχές, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη, όχι μόνο στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, αλλά έμμεσα και στην τοπική κοινωνία.

Αγορά

Το 2010, η Εταιρία πέτυχε συνοπτικά τα παρακάτω:
 • Περαιτέρω διάθεση 10 εντύπων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών.
 • Ενημέρωση πάνω από 1,2 εκατ. πολίτες σε θέματα που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση κινητού, την ανακύκλωση, την υγεία κτλ.
 • Αξιολόγηση του 77% των προμηθευτών της εταιρίας ως προς την εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας.
 • Βελτίωση κατά 7,3 % του δείκτη ικανοποίησης ως εξυπηρέτησης πελατών στα τηλεφωνικά κέντρα και κατά 6,8% στα καταστήματα, σε σχέση με το 2009.
 • Πραγματοποίηση πάνω από 30 παρουσιάσεις για θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με τη συμμετοχή 340 στελεχών.
 • Προσφορά έκπτωσης 15% στο μηνιαίο πάγιο πελατών συμβολαίου που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (συνταξιούχοι και άνεργοι).

Ακόμα, τo 2010, η COSMOTE διέθεσε στην αγορά ένα κινητό τηλέφωνο ειδικά σχεδιασμένο για άτομα μεγάλης ηλικίας ή/και με προβλήματα όρασης. Το κινητό:
- πωλείται  σε τιμή κάτω των € 50 (ή παρέχεται δωρεάν σε προγράμματα συμβολαίου και πακέτα καρτοκινητής), ώστε να είναι προσιτό στο ευρύ κοινό 
- διαθέτει μεγάλα πλήκτρα και γραμματοσειρά στην οθόνη
- έχει εύκολο λειτουργικό, ώστε να διευκολύνει την επικοινωνία ατόμων που δυσκολεύονται στη χρήση κοινών κινητών τηλεφώνων
- διαθέτει πλήκτρο άμεσης κλήσης SOS, με δυνατότητα αποθήκευσης έως 5 αριθμών
- διαθέτει  ιδιαίτερα υψηλή ένταση ήχου (μέχρι 110dB), για άτομα με προβλήματα ακοής.

Συνολικά, έχουν διατεθεί 4.850 τέτοιες συσκευές.

Εργαζόμενοι

Το 2010, η Εταιρία πέτυχε συνοπτικά τα παρακάτω:
 • Αύξηση στο 50%, στην COSMOTE Ελλάδας , της εκπροσώπησης των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις που αναφέρονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, (αναλογικά με το ποσοστό γυναικών στο σύνολο των εργαζομένων).
 • Συνεχίστηκε η εκπαίδευση για 5η συνεχή χρονιά, σε πάνω από το 50% των εργαζομένων της εταιρίας για τουλάχιστον μία φορά.
 • Διατηρήθηκε ο διαχρονικός στόχος για μηδέν θανατηφόρα ατυχήματα.

Ακόμα, η αντίληψη των εργαζομένων γύρω από τα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα διότι αυτοί αφενός είναι οι πρώτοι που κρίνουν το έργο της Εταιρίας και αφετέρου αποτελούν εν δυνάμει πρεσβευτές Εταιρικής Υπευθυνότητας. Το 2010 οργανώθηκαν ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στο 84% των Ανωτάτων, Ανωτέρων και Μεσαίων Στελεχών της COSMOTE στην Ελλάδα για το θέμα της Εταιρικής Υπευθυνότητας.