Βασικές & Πρόσθετες Παροχές

Βασικές & Πρόσθετες Παροχές

Για όλο το τακτικό (μόνιμο και αορίστου χρόνου) προσωπικό του ΟΤΕ ισχύουν οι βασικές παροχές (μισθός, σύνταξη, ασφάλεια ζωής, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κάλυψη για αναπηρία/ανικανότητα). Ακόμα, κατά περίπτωση, ο ΟΤΕ προσφέρει στους εργαζόμενούς του μια σειρά πρόσθετων παροχών, πέραν των οριζομένων από την ελληνική νομοθεσία, προκειμένου να εξισορροπήσει επαγγελματική και προσωπική ζωή.

Συγκεκριμένα:

  • Κεφάλαιο Αλληλοβοήθειας, λογαριασμός νεότητας, ατομικά δάνεια, έξοδα φύλαξης βρεφών και νηπίων κ.λπ.  
  • Πρόσθετη ομαδική ασφαλιστική κάλυψη ζωής, ανικανότητας για εργασία, νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
  • Παροχή εφάπαξ ποσού 25.000 € σε όλους τους εργαζόμενους που αποκτούν ένατο τέκνο
  • Προσφορά Η/Υ και εκτυπωτή σε όλους τους εργαζόμενους που αποκτούν τέταρτο τέκνο
  • Οικονομική επιβράβευση εργαζομένων που απέκτησαν πτυχία ΑΕΙ, ΤΕΙ και ξένων γλωσσών
  • Παροχή εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας σε στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης
  • Stock Option Plan για το 2,7% των εργαζομένων στον ΟΤΕ