Ασφάλεια πληροφοριών & εμπιστευτικότητα επικοινωνίας

Ασφάλεια πληροφοριών & εμπιστευτικότητα επικοινωνίας

Το 2010 συστάθηκε η Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς και η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης ΟΤΕ, με κύρια αποστολή την υποστήριξη, τον έλεγχο και την εξασφάλιση της εφαρμογής των Πολιτικών Κανονιστικής Συμμόρφωσης στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Το 2010, εκπαιδεύτηκαν κατά της Διαφθοράς στον ΟΤΕ 477 υπάλληλοι.  
Σχετικές δραστηριότητες του ΟΤΕ περιλαμβάνουν:

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας και διαχείρισης του απόρρητου και της ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών
  • Επενδύσεις στη χρήση τεχνικών, οργανωτικών και διαδικαστικών εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας, για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας στις τηλεπικοινωνίες
  • Προσφορά συνεργασίας και στήριξης σε εθνικές αρχές που διενεργούν έρευνες κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος
  • Αύξηση της επίγνωσης της σημασίας της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων της Εταιρίας, εφαρμόζοντας καμπάνιες εσωτερικής επικοινωνίας
  • Ουσιαστική αύξηση του επίπεδου των συστημάτων προστασίας, μέσω της αναθεώρησης της μεθοδολογίας και των διαδικασιών