Ανακύκλωση τεχνικών απορριμμάτων

Ανακύκλωση τεχνικών απορριμμάτων

Για την ορθολογική απόρριψη των απαξιωμένων υλικών (και την πιθανή επαναχρησιμοποίηση αυτών), εφαρμόζεται πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των υλικών που διακινούνται μέσω της Κεντρικής Αποθήκης του ΟΤΕ στην Πάρνηθα. Για το 2010 διακινήθηκαν προς ειδικούς φορείς διαχείρισης 1.257 t απαξιωμένων υλικών. Σημειώνεται ότι η διαχρονική εξέλιξη των διακινούμενων ποσοτήτων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το ρυθμό απαξίωσης του σχετικού εξοπλισμού.


Εναλλακτική διαχείριση τεχνικών απορριμμάτων

Περιγραφή κατηγορίας Τρόπος διαχείρισης Ποσότητες 2008 Ποσότητες 2009 Ποσότητες 2010
Σίδηρος, χυτοσίδηρος και χάλυβας Εκποίηση στην ΕΛΒΑΝ 224.110 kg 305.190 kg 368.039 kg
Μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) Εκποίηση στην ΕΛΒΑΝ 21.524 kg 14.935 kg 600 kg
Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος Εκποίηση στην ΕΛΒΑΝ 875 kg 342 kg 176 kg
Αλουμίνιο Εκποίηση στην ΕΛΒΑΝ 12.708 kg 11.740 kg 10.751 kg
Μόλυβδος Εκποίηση στην ΕΛΒΑΝ 1.582 kg 1.784 kg 937 kg
Κασσίτερος Εκποίηση στην ΕΛΒΑΝ 4.819 kg 892 kg  
Ανάμεικτα μέταλλα Εκποίηση στην ΕΛΒΑΝ 4.065 kg 13.851 kg 102.888 kg
Καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 17 04 10 Εκποίηση στην ΕΛΒΑΝ 931.323 kg 880.393 kg 774.055 kg

Επιπλέον, το 2010 διακινήθηκαν μέσω της «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» 53 t απαξιωμένης ξυλείας καθώς και 2.690 kg κενών πλαστικών δοχείων ηλεκτρολύτη μέσω της «ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ».