Μακεδονία TV HD
00:00 - 01:00 (60') | Μυστηρίου
CSI: New York 
01:00 - 02:00 (60') | Επιστήμη - Μηχανική
Mayday 
02:00 - 03:00 (60') | Μυστηρίου
CSI: New York (Ε) 
03:00 - 04:00 (60') | Ψυχολογικό Δράμα
Las Estrellas (Ε) 
04:00 - 05:00 (60') | Επιστήμη - Μηχανική
Mayday (Ε) 
05:00 - 06:00 (60') | Ψυχολογικό Δράμα
Η Βασίλισσα της Καρδιάς (Ε) 
06:00 - 07:00 (60') | Ψυχολογικό Δράμα
Η Βασίλισσα της Καρδιάς (Ε) 
07:00 - 08:00 (60') | Κωμωδία
Φίλα το Βάτραχό σου (Ε) 
08:00 - 09:00 (60') | Κωμωδία
Αν Ήμουν Πλούσιος (Ε) 
09:00 - 10:00 (60') | Κοινωνική
Παρθένα Ζωή (Ε) 
10:00 - 11:00 (60') | Ψυχολογικό Δράμα
Las Estrellas (Ε) 
11:00 - 12:00 (60') | Ψυχολογικό Δράμα
Η Βασίλισσα της Καρδιάς (Ε) 
12:00 - 13:00 (60') | Ψυχολογικό Δράμα
Η Βασίλισσα της Καρδιάς (Ε) 
13:00 - 14:00 (60') | Κωμωδία
Αν Ήμουν Πλούσιος (Ε) 
14:00 - 15:00 (60') | Τηλεαγορές
Η Αγορά Σήμερα 
15:00 - 16:00 (60') | Τηλεαγορές
Η Αγορά Σήμερα 
16:00 - 17:00 (60') | Τηλεαγορές
Η Αγορά Σήμερα 
17:00 - 18:00 (60') | Ψυχολογικό Δράμα
Las Estrellas (Ε) 
18:00 - 20:00 (120') | Δράσης
Λαγωνικό K-9 (K-9) 
20:00 - 21:00 (60') | Κοινωνική
Παρθένα Ζωή (Ε) 
21:00 - 22:00 (60') | Αστυνομική
Castle (Ε) 
22:00 - 23:00 (60') | Μυστηρίου
CSI: New York (Ε) 
23:00 - 01:30 (150') | Τρόμου
Wolf 

Second Tab

Third tab