Πρόγραμμα

GINX eSports
00:00 - 01:30 (90') | Ψυχαγωγία
Αυτή την Εβδομάδα στα Esports 
01:30 - 02:30 (60') | Ψυχαγωγία
The First Hour 
02:30 - 03:00 (30') | Ψυχαγωγία
Οι Απαρχές 
03:00 - 04:00 (60') | Ψυχαγωγία
Mercedes Benz Virtual GP 
04:00 - 04:30 (30') | Ψυχαγωγία
Το Ginx Παίζει 
04:30 - 05:00 (30') | Ψυχαγωγία
Το Ginx Παίζει 
05:00 - 05:30 (30') | Ψυχαγωγία
Το Ginx Παίζει 
05:30 - 06:00 (30') | Ψυχαγωγία
Το Ginx Παίζει 
06:00 - 06:30 (30') | Ψυχαγωγία
Το Ginx Παίζει 
06:30 - 08:00 (90') | Ψυχαγωγία
Παίζοντας με τη Μουσική 
08:00 - 08:30 (30') | Ψυχαγωγία
The Ginx Vault 
08:30 - 09:00 (30') | Ψυχαγωγία
The Ginx Vault 
09:00 - 09:30 (30') | Ψυχαγωγία
Daily Download 
09:30 - 10:00 (30') | Ψυχαγωγία
Daily Download 
10:00 - 11:00 (60') | Ψυχαγωγία
The First Hour 
11:00 - 12:00 (60') | Ψυχαγωγία
Fortnitely 
12:00 - 13:00 (60') | Ψυχαγωγία
Ήρωες & Σούπερ Σταρ 
13:00 - 14:00 (60') | Ψυχαγωγία
Ήρωες & Σούπερ Σταρ 
14:00 - 14:30 (30') | Ψυχαγωγία
101: Dota 2 
14:30 - 15:00 (30') | Ψυχαγωγία
101: Dota 2 
15:00 - 16:00 (60') | Ψυχαγωγία
The First Hour 
16:00 - 17:00 (60') | Ψυχαγωγία
Fortnitely 
17:00 - 18:00 (60') | Ψυχαγωγία
Ήρωες & Σούπερ Σταρ 
18:00 - 19:00 (60') | Ψυχαγωγία
The First Hour 
19:00 - 20:00 (60') | Ψυχαγωγία
The First Hour 
20:00 - 21:00 (60') | Ψυχαγωγία
Mercedes Benz Virtual GP 
21:00 - 22:00 (60') | Ψυχαγωγία
Ήρωες & Σούπερ Σταρ 
22:00 - 23:00 (60') | Ψυχαγωγία
The First Hour 
23:00 - 23:30 (30') | Σειρά
Ο Γρηγορότερος Παίκτης του Κόσμου 
23:30 - 00:30 (60') | Ψυχαγωγία
Mercedes Benz Virtual GP 

Second Tab

Third tab