Πρόγραμμα

Al Jazeera
00:00 - 00:30 (30') | Ειδήσεις
Ειδήσεις Ζωντανά 
00:30 - 01:00 (30') | Ιστορικό - Πολεμικό
Rewind 
01:00 - 02:00 (60') | Ειδήσεις
Η Ώρα Των Ειδήσεων 
02:00 - 02:30 (30') | Ειδήσεις
Ειδήσεις Ζωντανά 
02:30 - 03:00 (30') | Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Μέσα στο Θέμα 
03:00 - 04:00 (60') | Ντοκιμαντέρ
Οι Αστυνομικίνες της Ινδίας 
04:00 - 05:00 (60') | Ειδήσεις
Η Ώρα Των Ειδήσεων 
05:00 - 05:30 (30') | Ειδήσεις
Ειδήσεις Ζωντανά 
05:30 - 06:00 (30') | Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Counting the Cost 
06:00 - 06:30 (30') | Ειδήσεις
Ειδήσεις Ζωντανά 
06:30 - 07:00 (30') | Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Upfront 
07:00 - 07:30 (30') | Ειδήσεις
Ειδήσεις Ζωντανά 
07:30 - 08:00 (30') | Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Ρήγματα 
08:00 - 09:00 (60') | Ντοκιμαντέρ
Το Χαλιφάτο 
09:00 - 09:30 (30') | Ειδήσεις
Ειδήσεις Ζωντανά 
09:30 - 10:00 (30') | Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Μέσα στο Θέμα 
10:00 - 10:30 (30') | Ειδήσεις
Ειδήσεις Ζωντανά 
10:30 - 11:00 (30') | Συνέντευξη
Μιλώντας στο Al Jazeera 
11:00 - 11:30 (30') | Ειδήσεις
Ειδήσεις Ζωντανά 
11:30 - 12:00 (30') | Ιστορικό - Πολεμικό
Rewind 
12:00 - 13:00 (60') | Ειδήσεις
Η Ώρα Των Ειδήσεων 
13:00 - 13:30 (30') | Ειδήσεις
Ειδήσεις Ζωντανά 
13:30 - 14:00 (30') | Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Μέσα στο Θέμα 
14:00 - 15:00 (60') | Ντοκιμαντέρ
Ο Κόσμος του Al Jazeera 
15:00 - 16:00 (60') | Ειδήσεις
Η Ώρα Των Ειδήσεων 
16:00 - 16:30 (30') | Ειδήσεις
Ειδήσεις Ζωντανά 
16:30 - 17:00 (30') | Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Δημοσιεύσεις 
17:00 - 18:00 (60') | Ειδήσεις
Η Ώρα Των Ειδήσεων 
18:00 - 18:30 (30') | Ειδήσεις
Ειδήσεις Ζωντανά 
18:30 - 19:00 (30') | Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Ανατολή 101 
19:00 - 19:30 (30') | Ειδήσεις
Ειδήσεις Ζωντανά 
19:30 - 20:00 (30') | Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Μέσα στο Θέμα 
20:00 - 21:00 (60') | Ειδήσεις
Η Ώρα Των Ειδήσεων 
21:00 - 21:30 (30') | Ειδήσεις
Ειδήσεις Ζωντανά 
21:30 - 22:00 (30') | Συνέντευξη
Μιλώντας στο Al Jazeera 
22:00 - 23:00 (60') | Ντοκιμαντέρ
Πολιτικές Ελέγχου Πληθυσμού 
23:00 - 00:00 (60') | Ειδήσεις
Η Ώρα Των Ειδήσεων 

Second Tab

Third tab