Τιμοκατάλογος πακέτων και υπηρεσιών

Family Pack Cinema Pack Sports Pack Full Pack
Δες τα κανάλια ανά πακέτο
18,20 €Προσφορά 16,20€/μήνα
Δες τα κανάλια ανά πακέτο
26,20€/μήνα
Δες τα κανάλια ανά πακέτο
33,70€/μήναΠροσφορά 29,90€/μήνα
Δες τα κανάλια ανά πακέτο
36,20€/μήναΠροσφορά 31,30€/μήνα
Δες τα κανάλια ανά πακέτο

Extra πακέτα & Υπηρεσίες

Υπηρεσίες / Εξοπλισμοί Τιμή
COSMOTE TV GO
Σύνδεση
Δωρεάν
Ενοικίαση ταινίας στην υπηρεσία MOVIES CLUB
Πρεμιέρες ταινιών
1,80€ - 4,50€ /ταινία
Adult Pack (προαιρετικό πακέτο)
Ενδιαφέρομαι για την υπηρεσία
8,70€ /μήνα
COSMOTE TV MULTIROOM (έως 3 αποκωδικοποιητές)
Ενδιαφέρομαι για την υπηρεσία
6,60 € /αποκωδικοποιητή το μήνα
Αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο
Τιμή εκμίσθωσης
0 € /μήνα
Αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο
Τιμή εκμίσθωσης
3,00 € /μήνα
Τηλεχειριστήριο Αποκωδικοποιητή COSMOTE TV
12,00 €
 • Όροι και προϋποθέσεις αγοράς για Οικιακά Πακέτα Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης

  α) Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και Tέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10% που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 54/Ν. 4389/2016. Η Αγορά και Εκμίσθωση Εξοπλισμού δεν υπόκειται σε Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης.

  * Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης είναι να έχει ο Συνδρομητής σε λειτουργία υπηρεσία «ΟΤΕ ADSL/VDSL» (ευρυζωνική πρόσβαση για σύνδεση με ορισμένη ταχύτητα ανόδου/καθόδου στο διαδίκτυο) που λειτουργεί σε Τηλεφωνική Γραμμή ή Τηλεφωνική Γραμμή με 2 κανάλια φωνής.

  β) Η υπηρεσία COSMOTE TV παρέχεται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 12μηνη  διάρκεια δέσμευσης.

  Μετά την δέσμευση οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο:

  Family Pack 20,60€/μήνα 
  Cinema Pack 28,60€/μήνα 
  Sports Pack 36,20€/μήνα 
  Full Pack 39,90€/μήνα 

  Επιπλέον: 

  1. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον Συνδρομητή, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης COSMOTE TV, πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει: Για τις προσφορές 24μηνης δέσμευσης, το ποσό των 137,50€ (με ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10%) ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 24μηνο. Για τις προσφορές 12μηνης δέσμευσης το ποσό των 110€ (με ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10%) ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 12μηνο.

  Η πρόσθετη υπηρεσία Adult, είναι αορίστου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας Adult πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης ο Συνδρομητής βαρύνεται με τη συνδρομή ενός (1) μήνα συνολικά.

  Η πρόσθετη υπηρεσία COSMΟΤΕ TV ΜULTIROOM είναι αορίστου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης (12) μηνών. Σε περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας COSMΟΤΕ TV MULTIROOM πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης ο Συνδρομητής βαρύνεται με το ποσό των 33€ (με ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10%) ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 12μηνο. Για τη χρέωση των αποκωδικοποιητών ισχύουν τα τέλη εκμίσθωσης εξοπλισμού.

  2. Για τη λειτουργία της COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης απαιτείται επιπλέον συμβατό modem/router και αποκωδικοποιητής.

  Για την COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης μπορείτε να αιτηθείτε προαιρετικά εγκατάσταση από τεχνικό ΟΤΕ. Η τιμή για τα Τέλη Εγκατάστασης της COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης είναι € 55,79.

  3. Ο αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο διατίθεται για χρήση δωρεάν κατά τη διάρκεια της ελάχιστης παραμονής στην Υπηρεσία. Ο αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο διατίθεται έναντι μηνιαίου μισθώματος, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Ο ΟΤΕ παρέχει εγγύηση για βλάβες (εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Συνδρομητή) καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στην υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης COSMΟΤΕ TV.
  Σε περίπτωση καταγγελίας ο αποκωδικοποιητής επιστρέφεται σε οποιαδήποτε κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μαζί με τα τυχόν παρελκόμενα (τηλεχειριστήριο, καλώδια κλπ), άλλως ο συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει τα εξής ποσά: € 99 για αποκωδικοποιητή χωρίς σκληρό δίσκο και € 169 για αποκωδικοποιητή με σκληρό δίσκο. Με τα ίδια ποσά επιβαρύνεται και σε περίπτωση καταστροφής του εξοπλισμού.

  4. Η μετάδοση των καναλιών σε High Definition γίνεται στην COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης σε πελάτες VDSL (βάσει διαθεσιμότητας στη γραμμή τους).

  5. Το Adult Pack περιλαμβάνει τα κανάλια Sirina TV HD, Hustler TV HD, Penthouse HD1 & Private TV.

  6. Η τιμή ενοικίασης για κάθε ταινία αναγράφεται στο μενού της υπηρεσίας MOVIES CLUB. 

  7.Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προειδοποιεί ότι η παρακολούθηση τηλεόρασης από παιδιά κάτω των τριών ετών, ακόμα και όταν πρόκειται για σταθμούς που απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά αυτών των ηλικιών, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ανάπτυξη των παιδιών όπως παθητικότητα, καθυστερήσεις στην ομιλία, εκνευρισμό, διαταραχές κατά τον ύπνο, προβλήματα συγκέντρωσης και εξάρτηση από την τηλεοπτική οθόνη.

  8. Η υπηρεσία COSMOTE TV παρέχεται από τον ΟΤΕ.

  9. Η υπηρεσία COSMOTE TV GO είναι Πρόσθετη Υπηρεσία και προϋποθέτει ενεργή συνδρομή COSMOTE TV Μέσω Ευρυςωνικής Σύνδεσης ή Μέσω Δορυφόρου και σύνδεση ADSL/VDSL από τον ΟΤΕ ή/και σύνδεση κινητής τηλεφωνίας COSMOTE. Η προβολή του περιεχομένου τns υπηρεσίας είναι διαθέσιμη μόνο στην Ελλάδα. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη, για χρήση από υπολογιστή στο www.cosmotetvgo.gr, για χρήση από κινητό ή tablet μέσω της εφαρμογή (application) COSMOTE TV GO στο App Store και το Google Play Store. Αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις για την υπηρεσία COSMOTE TV GO και τις προδιαγραφές των συσκευών στο https://www.cosmote.gr/cosmotetv/residential/choose/services/cosmotetvgo