Τιμοκατάλογος πακέτων και υπηρεσιών

Entry Pack (12μηνο συμβόλαιο COSMOTE TV Streaming) Cinema Pack (12μηνο συμβόλαιο COSMOTE TV Streaming) Sports Pack (24μηνο συμβόλαιο COSMOTE TV Streaming) Full Pack (24μηνο συμβόλαιο COSMOTE TV Streaming)
Δες τα κανάλια ανά πακέτο
8,19€/μήναΠροσφορά 2 μήνες τα κανάλια του Cinema Pack
Δες τα κανάλια ανά πακέτο
17,27€/μήναΠροσφορά 13,65€/μήνα
Δες τα κανάλια ανά πακέτο
22,75€/μήνα
Δες τα κανάλια ανά πακέτο
25,45€/μήνα
Δες τα κανάλια ανά πακέτο

Extra πακέτα & Υπηρεσίες

Υπηρεσίες / Εξοπλισμοί Τιμή
Add on extra συσκευών
4,55€/μήνα ΔΩΡΕΑΝ
Ενοικίαση ταινίας στην υπηρεσία MOVIES CLUB
Ενοικίαση μέσω της streaming υπηρεσίας
1,60€ - 4,20€ /ταινία
Αποκωδικοποιητής Android TV
Τιμή εκμίσθωσης
0 € /μήνα
 • Όροι και προϋποθέσεις αγοράς της COSMOTE TV Streaming

   
  1. Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Η επιβολή του Τέλους Συνδρομητικής Τηλεόρασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4728/2020, αναστέλλεται για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2022.
   
  2. Τα Πακέτα Συμβολαίου COSMOTE TV Streaming (ΟΤΤ)  παρέχονται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 12μηνη ή 24μηνη διάρκεια δέσμευσης, ανάλογα το πακέτο και απευθύνεται σε νέους Οικιακούς πελάτες. Μετά την διάρκεια δέσμευση οι τιμές των πακέτων διαμορφώνονται ως εξής: 

  Entry Pack: 9,10€/μήνα 
  Cinema Pack: 19,10€/μήνα 
  Sports Pack: 24,55€/μήνα 
  Full Pack: 27,30€/μήνα 

  Σε περίπτωση που η σύμβαση ορισμένου χρόνου λυθεί πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας παραμονής σε αυτή, τότε ο Συνδρομητής θα χρεωθεί εφάπαξ στο λογαριασμό του το Τέλος Αποδέσμευσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά (Α και Β): 
  • Ποσό Α: Το σύνολο της έκπτωσης επί του μηνιαίου παγίου (διαφορά μεταξύ των τιμών του παγίου του προγράμματος εντός και εκτός δέσμευσης) μέχρι τη στιγμή της διακοπής. 
  • Ποσό Β: Το 1/3 του συνόλου των μηνιαίων παγίων για το διάστημα από την ημερομηνία διακοπής μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου.
  Επισημαίνεται ότι, εάν ο Πελάτης καταγγείλει τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή πριν παρέλθει διάστημα 2 μηνών από την έναρξή της, θα χρεωθεί τα πάγια εκτός δέσμευσης 2 μηνών (τιμή καταλόγου).

   

  3. Τα προγράμματα COSMOTE Double Play με TV παρέχονται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 24μηνη διάρκεια δέσμευσης. Μετά την διάρκεια δέσμευση οι τιμές των προγραμάτων διαμορφώνονται ως εξής: 
  DP 50M με TV Entry Pack: 50,99€
  DP 100XL με TV Entry Pack: 62,99€
  DP 50XL με TV Cinema Pack: 64,99€
  DP 50XL με TV Full Pack: 74,17€
   
  Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας. Η επιβολή του Τέλους Συνδρομητικής Τηλεόρασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4728/2020, αναστέλλεται για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. Τα προγράμματα αφορούν συνδέσεις 24μηνης διάρκειας σε Τηλεφωνική Γραμμή (ευρυζωνική ή PSTN) με 1 κανάλι φωνής.
   
  Για Τηλεφωνική Γραμμή με δυο κανάλια φωνής (ευρυζωνική ή ISDN BRA), η μηνιαία χρέωση επαυξάνεται κατά €6,50.
   
  Για νέα Τηλεφωνική Γραμμή ΟΤΕ, χρεώνεται εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης €36,38. Το τέλος ενεργοποίησης δεν υπόκειται στο Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας.
   
  Επιπλέον έκπτωση 1€ με την ενεργοποίηση του e-λογαριασμού η οποία περιλαμβάνεται στις τιμές των προγραμμάτων. 
   
  Ο ρυθμός κάλυψης του συμπεριλαμβανομένου χρόνου ομιλίας είναι με βήμα χρέωσης το λεπτό. Μετά την εξάντληση τουσυμπεριλαμβανομένου χρόνου, οι χρεώσεις διαμορφώνονται ως εξής (με βήμα χρέωσης ανά λεπτό): (α) οι κλήσεις προς εθνικά κινητά χρεώνονται με €0,50/λεπτό, (β) οι κλήσεις προς διεθνή σταθερά & κινητά χρεώνονται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου διεθνών.
   
  Στα προγράμματα COSMOTE Double Play 50 M/ XLμε TV καθώς και στα COSMOTE Double Play Fiberspeed100 & 200 XL με TV παρέχεται προαιρετικά η υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης (CLIP) χωρίς επιπλέον χρέωση.
   
  O εξοπλισμός υποστηρίζεται για βλάβες (μη υπευθυνότητας πελάτη) καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Σε περίπτωση κατάργησης της Ευρυζωνικής Πρόσβασης, ο εξοπλισμός θα πρέπει να επιστραφεί σε κατάστημα Ομίλου ΟΤΕ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Διαφορετικά, θα υπάρχει χρέωση βάσει του εκάστοτε τιμοκαταλόγου. Τρέχουσα χρέωση: €55,35 για τα προγράμματα Double Play 50/ 100/ 200. Σε περίπτωση επιλογής εξοπλισμού SpeedportPlus η χρέωση διαμορφώνεται στα €60,00. Υπάρχει τέλος μη επιστροφής εξοπλισμού για το Android Box το οποίο είναι €99,00. Οι χρεώσεις αυτές δεν υπόκεινται στο Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας.
   
  Σε περίπτωση που η σύμβαση ορισμένου χρόνου λυθεί χωρίς σπουδαίο λόγο από τον Πελάτη, ή από την Εταιρεία λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας παραμονής σε αυτή, τότε ο Πελάτης θα χρεωθεί εφάπαξ στο λογαριασμό της Τηλεφωνικής του Γραμμής το Τέλος Αποδέσμευσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά (Α και Β):

   

  • Ποσό Α: Το σύνολο της έκπτωσης επί του μηνιαίου παγίου (διαφορά μεταξύ των τιμών του παγίου του προγράμματος εντός και εκτός δέσμευσης) μέχρι τη στιγμή της διακοπής.
  • Ποσό Β: Το 1/3 του συνόλου των μηνιαίων παγίων για το διάστημα από την ημερομηνία διακοπής μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης τηςσύμβασης ορισμένου χρόνου.

  Επισημαίνεται ότι, εάν ο Πελάτης καταγγείλει τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή πριν παρέλθει διάστημα 2 μηνών από την έναρξή της, θα χρεωθεί τα πάγια εκτός δέσμευσης 2 μηνών (τιμή καταλόγου).

  Το Τέλος Αποδέσμευσης περιλαμβάνει ΦΠΑ 24% και δεν υπόκεινται στο Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας.
   
  4. Για την λειτουργία της υπηρεσίας απαιτείται: 
  • σύνδεση με το COSMOTE id που έχει οριστεί κατά την παραγγελία της υπηρεσίας
  • σύνδεση xDsl internet ΟΤΕ, ή άλλου παρόχου σταθερής τηλεφωνίας ή και ή/και σύνδεση κινητής τηλεφωνίας COSMOTE ή άλλου παρόχου.
  • Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται: 
  • μέσα από το Android TV αποκωδικοποιητή, επιλέγοντας την εφαρμογή COSMOTE TV
  • μέσα από επιλεγμένες smart tvs
  • από φορητές συσκευές εγκαθιστώντας το νέο application «COSMOTE TV»  που είναι διαθέσιμο για smartphone & tablets (Android & iOS)
  • από υπολογιστή μέσα από στη σελίδα www.cosmotetvott.gr 
   
  Η συσκευή πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές. 
  Αναλυτικά στοιχεία για την χρήση της υπηρεσίας στις διάφορες συσκευές μπορείς να βρεις στην σελίδα https://www.cosmote.gr/portal/sindesi-me-tin-ipiresia-ott 
   
  5. Η υπηρεσία παρέχεται με εγγύηση καλής λειτουργίας του Android TV Αποκωδικοποιητή. Ο ΟΤΕ παρέχει εγγύηση για βλάβες (εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Συνδρομητή) καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στην υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης COSMΟΤΕ TV.
  Ο αποκωδικοποιητής διατίθεται για χρήση δωρεάν κατά τη διάρκεια της ελάχιστης παραμονής στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση βλάβης αντικαθίσταται δωρεάν. 
   
  Σε περίπτωση καταγγελίας ο αποκωδικοποιητής επιστρέφεται σε οποιαδήποτε κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μαζί με τα τυχόν παρελκόμενα (τηλεχειριστήριο, καλώδια κλπ), άλλως ο συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει τα εξής ποσά: € 99.
   
  6. Η εφαρμογή  μπορεί να εγκατασταθεί σε 5 συσκευές και αναπαραγωγή του περιεχομένου να γίνεται σε 1. Με την προσθήκη του πακέτου επιπλέον συσκευών, δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης σε έως 7 συσκευές και η ταυτόχρονη θέαση επιτρέπεται σε 2 οθόνες για όλο το περιεχόμενο πλην του αθλητικού, που είναι διαθέσιμο σε μία οθόνη. Το πακέτο επιπλέον συσκευών διατίθεται με χρέωση 4,55€/μήνα ενώ για τις υπηρεσίες COSMOTE DP με TV και COSMOTE TV πακέτα συμβολαίου διατίθεται δωρεάν έως το τέλος του 2021.
   
  7. Η προβολή του περιεχομένου τns υπηρεσίας είναι διαθέσιμη μόνο στην Ελλάδα. Επιπλέον οι συνδρομητές COSMOTE TV Streaming μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία όταν βρίσκονται προσωρινά εκτός Ελλάδος και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης & να απολαμβάνουν στις φορητές τους συσκευές (tablet, smartphone, laptop) το ίδιο περιεχόμενο, στο ίδιο πλήθος συσκευών και με τις ίδιες λειτουργικότητες που προσφέρονται στην Ελλάδα. 
   
  8. Η τιμή ενοικίασης για κάθε ταινία αναγράφεται στο μενού της υπηρεσίας MOVIES CLUB.
   
  9. Η υπηρεσία COSMOTE TV παρέχεται από τον ΟΤΕ.