Τιμοκατάλογος πακέτων και υπηρεσιών

Family Pack (Μέσω Δορυφόρου) Cinema Pack (Μέσω Δορυφόρου) Sports Pack (Μέσω Δορυφόρου) Full Pack (Μέσω Δορυφόρου)
Δες τα κανάλια ανά πακέτο
13,18€/μήναΠροσφορά 11,75€/μήναΔΩΡΟ κεραία & επιδότηση 50% στην εγκατάσταση
Δες τα κανάλια ανά πακέτο
20,82€/μήναΠροσφορά 18,10€/μήναΔΩΡΟ κεραία και εγκατάσταση
Δες τα κανάλια ανά πακέτο
24,45€/μήναΔΩΡΟ κεραία και εγκατάσταση
Δες τα κανάλια ανά πακέτο
27,90€/μήναΔΩΡΟ κεραία και εγκατάσταση
Δες τα κανάλια ανά πακέτο

Extra πακέτα & Υπηρεσίες

Υπηρεσίες / Εξοπλισμοί Τιμή
COSMOTE TV Streaming
Απόλαυσε το περιεχόμενο της COSMOTE TV συνδρομής σου, όπου κι αν βρίσκεσαι. Δες τις συμβατές συσκευές.
Δωρεάν
Ενοικίαση ταινίας στην υπηρεσία MOVIES CLUB
Ενοικίαση μέσω της streaming υπηρεσίας
1,60€ - 4,20€ /ταινία
Adult Pack (προαιρετικό πακέτο)
Ενδιαφέρομαι για την υπηρεσία
7,90€ /μήνα
COSMOTE TV MULTIROOM (έως 3 αποκωδικοποιητές)
Ενδιαφέρομαι για την υπηρεσία
6,00 € /αποκωδικοποιητή το μήνα
COSMOTE TV ΕΞΟΧΙΚΟ
2,73€ /μήνα
Αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο
Τιμή εκμίσθωσης
0 € /μήνα
Αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο
Τιμή εκμίσθωσης
3,00 € /μήνα
Τηλεχειριστήριο Αποκωδικοποιητή COSMOTE TV
12,00 €
 • Όροι και προϋποθέσεις αγοράς για Οικιακά Πακέτα Μέσω Δορυφόρου

  α) Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Η επιβολή του Τέλους Συνδρομητικής Τηλεόρασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4728/2020, αναστέλλεται για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2022.

  β) Η υπηρεσία COSMOTE TV παρέχεται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 12μηνη διάρκεια δέσμευσης. Μετά την δέσμευση οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο:

  Family Pack 15,00€/μήνα 
  Cinema Pack 20,82€/μήνα 
  Sports Pack 26,27€/μήνα 
  Full Pack 29,00€/μήνα 

  Στις προσφορές που δίδεται Δωρεάν κεραία ή/και Δωρεάν εγκατάσταση διευκρινίζεται ότι παρέχεται μόνο από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη COSMOTE TV. 

  Επιπλέον: 

  1. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον Συνδρομητή, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης COSMOTE TV, πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των 100 € ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 12μηνο. 

  Η πρόσθετη υπηρεσία COSMΟΤΕ TV ΜULTIROOM είναι αορίστου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας COSMΟΤΕ TV MULTIROOM πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των 30€ ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 12μηνο.

  Η πρόσθετη υπηρεσία COSMOTE TV ΕΞΟΧΙΚΟ είναι αορίστου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης δώδεκα (12). Σε περίπτωση καταγγελίας πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των 16,36€ ανεξάρτητα από τον μήνα που θα γίνει η καταγγελία. Για τη χρέωση των αποκωδικοποιητών ισχύουν τα τέλη εκμίσθωσης εξοπλισμού. Εφόσον ο Συνδρομητής επιλέξει εγκατάσταση από τον ΟΤΕ τότε το κόστος αναλύεται παρακάτω στην παράγραφο "2".

  Η πρόσθετη υπηρεσία Adult, είναι αορίστου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας Adult πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης ο Συνδρομητής βαρύνεται με τη συνδρομή ενός (1) μήνα συνολικά.

  2. Για τη λειτουργία της COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου, απαιτείται αποκωδικοποιητής και κεραιοσύστημα. Επιπλέον, για λειτουργία Hybrid απαιτείται σύνδεση xDsl internet ΟΤΕ, ή άλλου παρόχου σταθερής τηλεφωνίας.

  Η τιμή για εγκατάσταση και κεραιοσύστημα ΟΤΕ είναι € 85 (τιμή εγκατάστασης από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη ΟΤΕ € 50 + τιμή κεραιοσυστήματος 60εκ. € 35). Η τιμή για εγκατάσταση και κεραιοσύστημα περιλαμβάνει: α) την προμήθεια και εγκατάσταση δορυφορικής κεραίας διαμέτρου 60εκ., μεταλλάκτη συχνοτήτων (LNB), βάσεων στήριξης και ομοαξονικού καλωδίου, β) δορυφορική λήψη σε ένα μόνο σημείο στον χώρο του Πελάτη γ) μέγιστη απόσταση μεταξύ του δορυφορικού κατόπτρου και του αποκωδικοποιητή μέχρι 30 μέτρα δ) τη δυνατότητα λήψης αποκλειστικά της COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου. Τυχόν επιπρόσθετες κατασκευές ή υλικά χρεώνονται κατόπιν συνεννόησης με τον εγκαταστάτη.
  Μέγιστη απόσταση εξυπηρέτησης από τους εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες είναι 30χλμ. πέραν των οποίων καταβάλλεται σε αυτούς χιλιομετρική αποζημίωση. Πιο συγκεκριμένα αν το σημείο εγκατάστασης του εξοπλισμού απέχει από την έδρα του Τεχνικού Εγκαταστάσεων περισσότερο από τριάντα χιλιόμετρα (30 χλμ.), τότε είναι στη διακριτική του ευχέρεια να ζητήσει από τον Συνδρομητή ως πρόσθετη αμοιβή για τα έξοδα μετακίνησης το ποσό των 0,80 €/χλμ. πλέον των 30 χιλιομέτρων συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, υπολογιζόμενο για την πέραν των 30 χιλιομέτρων απόσταση από την έδρα του Εγκαταστάτη ως το χώρο εγκατάστασης του Συνδρομητή σε απλή διαδρομή (π.χ. εάν η απόσταση μεταξύ της έδρας του εγκαταστάτη και του χώρου του Συνδρομητή είναι 53 χλμ, η χιλιομετρική αποζημίωση θα είναι (53-30) Χ 0,8€ = 18,4€. Την αποζημίωση αυτή δικαιούται να ζητήσει και στην περίπτωση που κληθεί να μεταβεί στο Συνδρομητή για συντήρηση/αποκατάσταση βλάβης μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης. Το τέλος άσκοπης μετάβασης του εξουσιοδοτημένου εγκαταστάτη είναι 20 €.

  Εφόσον επιλέξετε η εγκατάσταση της υπηρεσίας COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκαταστάτη ΟΤΕ, τα συνολικά κόστη για την τυπική εγκατάσταση της βασικής υπηρεσίας και του COSMOTE TV MULTIROOM ανέρχονται ως ακολούθως:

  Κόστος Εγκατάστασης Multiroom με νέα κεραία

  • Για 2 αποκωδικοποιητές & κεραία: από 130€
  • Για 3 αποκωδικοποιητές & κεραία: από 164€
  • Για 4 αποκωδικοποιητές & κεραία: από 198€

  Κόστος Εγκατάστασης Multiroom σε υφιστάμενη εγκατεστημένη κεραία

  • Για 2 αποκωδικοποιητές: από 45€
  • Για 3 αποκωδικοποιητές: από 79€
  • Για 4 αποκωδικοποιητές: από 113€

  Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν το κόστος του τετραπλού LNB και το κόστος του επιπλέον ομοαξονικού καλωδίου (έως 30μ) που απαιτείται για τη σύνδεση των επιπρόσθετων αποκωδικοποιητών. Πέραν των παραπάνω ποσών, εφόσον απαιτείται χρήση επιπλέον εξοπλισμών (π.χ. Powerplugs, WiFi Extenders) για την δικτυακή διασύνδεση των αποκωδικοποιητών, το κόστος κτήσης ξεκινά από 37,8€ και κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξοπλισμών που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την διαρρύθμιση του χώρου σας.

  Σημειώνεται και πάλι ότι τα παραπάνω κόστη αφορούν την τυπική εγκατάσταση. Το τελικό κόστος θα οριστεί σε συνεργασία με τον τεχνικό εγκαταστάτη. Η εγκατάσταση Multiroom δεν επιδοτείται. Στην περίπτωση που για την αρχική εγκατάσταση υπάρχει επιδότηση κεραίας ή επιδότηση αρχικής εγκατάστασης αφαιρούνται από τις παραπάνω τιμές οι αντίστοιχες τιμές (για την Κεραία 35€ και για την Εγκατάσταση 50€).

  3. Ο αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο διατίθεται για χρήση δωρεάν κατά τη διάρκεια της ελάχιστης παραμονής στην Υπηρεσία. Ο αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο διατίθεται έναντι μηνιαίου μισθώματος, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Ο ΟΤΕ παρέχει εγγύηση για βλάβες (εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Συνδρομητή) καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στην υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης COSMΟΤΕ TV.

  Σε περίπτωση καταγγελίας ο αποκωδικοποιητής επιστρέφεται σε οποιαδήποτε κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μαζί με τα τυχόν παρελκόμενα (τηλεχειριστήριο, καλώδια κλπ), άλλως ο συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει τα εξής ποσά: € 99 για αποκωδικοποιητή χωρίς σκληρό δίσκο και € 169 για αποκωδικοποιητή με σκληρό δίσκο. Με τα ίδια ποσά επιβαρύνεται και σε περίπτωση καταστροφής του εξοπλισμού.

  4. Το Adult Pack περιλαμβάνει τα κανάλια Sirina TV HD, Hustler TV HD, Penthouse HD1 & Private TV.

  5. Η τιμή ενοικίασης για κάθε ταινία αναγράφεται στο μενού της υπηρεσίας MOVIES CLUB. 

  6.Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προειδοποιεί ότι η παρακολούθηση τηλεόρασης από παιδιά κάτω των τριών ετών, ακόμα και όταν πρόκειται για σταθμούς που απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά αυτών των ηλικιών, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ανάπτυξη των παιδιών όπως παθητικότητα, καθυστερήσεις στην ομιλία, εκνευρισμό, διαταραχές κατά τον ύπνο, προβλήματα συγκέντρωσης και εξάρτηση από την τηλεοπτική οθόνη.

  7. Σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της ΟΤΕ Α.Ε. για την υπηρεσία COSMOTE TV ο επιτρεπόμενος αριθμός συνδέσεων ανά πελάτη (ΑΦΜ) είναι 4 συνδέσεις.

  8. Η υπηρεσία COSMOTE TV παρέχεται από τον ΟΤΕ.

  9. Η πρόσθετη υπηρεσία της streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV για να ενεργοποιηθεί προϋποθέτει ενεργή συνδρομή COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις για την COSMOTE TV Streaming και τις προδιαγραφές των συσκευών μπορείτε να βρείτε στην σελίδα https://www.cosmote.gr/portal/sindesi-me-tin-ipiresia-ott