Χριστίνα Στεργίου, η φιλόδοξη δημοσιογράφος, έρχεται να ρίξει φως σε σκοτεινές υποθέσεις.