Απόστολος Μπαρασόπουλος, ο Προϊστάμενος του τμήματος Ανθρωποκτονιών, έρχεται να εξιχνιάσει μια σειρά εγκλημάτων.